Velkommen til Fisketegnssystemet

 
Fisker du med stang?

Køb lystfisketegn

    
Fisker du med ruser og andet fast udstyr?

Køb fritidsfisketegn

 

Vidste du at indtægterne fra salg af fisketegn går til fiskepleje:

 

Udsætning af fisk - fx havørred og pighvar

Vandløbsrestaurering, som hjælper udviklingen af fiskebestande

Ny viden om fiskenes adfærd