Reklamationsret

Jægeren og Lystfiskeren yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven omfattende mangler, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles Jægeren og Lystfiskeren indenfor rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget.

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Jægeren og Lystfiskeren
Maren Turisgade 6
9000 Aalborg
Email: kontakt@jaegeren-og-lystfiskeren.dk

Varereturnering foregår også til denne adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion
I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og kontakt@jaegeren-og-lystfiskeren.dk har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Jægeren og Lystfiskeren kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt@jaegeren-og-lystfiskeren.dk.