Blink og Gennemløbere


Blink og gennemløbere - Alsidigt endegrej med stort potentiale

Blink og gennemløbere er to af de hyppigste anvendte former for endegrej til fiskeriet herhjemme. Årsagen til dette, er der flere gode svar på. Den primære årsag til anvendelsen af blink og gennemløbere i Danmark, skyldes den danske kystlinje. Den danske kystlinje løber gennem forskellige terræner samt abiotiske forhold, der danner grundlag for at forskellige arter, kan færdes og trives langs den danske kyst. Dette gælder eksempelvis arter som havbars, havørreder, hornfisk, makrel, torsk og sej. De nævnte arter har alle tilfælles, at de kan fiskes effektivt med blink og gennemløbere. Det betyder, at man som lystfisker kan fiske effektivt og målrettet efter en lang række arter med et blink eller en gennemløbere, som det selekterede endegrej. Med et blink eller en gennemløber optimerer du dermed dine chancer for at fange fisk. Et eksempel kan være med til at sætte gennemløbere og blinks alsidighed i perspektiv. Et makrelforfang er super effektivt til at fange makreller. Men ved anvendelse af et makrelforfang fisker du sjældent effektivt efter andet end makreller. Du vil sandsynligvis opleve, at fangsten af makreller er stor, mens fangsten af andre arter er minimal. Diversiteten i fiskearter vil være væsentligt større ved anvendelse af et blink eller en gennemløber. Man kan derfor også argumentere for, at blink og gennemløbere bidrager med et element af spænding, eftersom du aldrig ved, hvad der inhalerer dit blink eller gennemløber næste gang. I stedet for at fiske med et makrelforfang, kan et makrel blink med fordel anvende i visse situationer, da det øger chancen for spændende bifangster. Mange lystfiskere anvender også målrettet gennemløbere og blink til havørreder, både langs kysten og i de danske fjorde. 
 

Blink og gennemløbere er som beskrevet outstanding til fiskeriet i de salte og brakke vande langs den danske kyst. Men blink fiskeri er også en exceptionelt teknik i vand med lavere salinitet. Dette gælder eksempelvis mange søer og vandløb. I de danske put & takes er fiskeriet med blink en af de mest folkekære forgreninger i lystfiskeriet herhjemme. De såkaldte benyttes næsten af enhver garvede put & take lystfisker. Her har UL-blink og gennemløbere som Præsten, Bulldog og Fidusen de seneste år udviklet så stor popularitet, at de nu konkurrerer med Berkleys notoriske kunstagn, Powerbait, om at være det mest anvendte endegrej i de danske ørredsøer. Men blink og gennemløbere kan også anvendes til andet end ørreder og arter med ophav i de salte vande. Mindre gennemløbere kan ofte kickstarte en stime dovne aborre, mens store blink er en klassiker til geddefiskeriet, også efter de helt store gedder!

 

Guide: Sådan monterer du blink og gennemløbere

Noget af det nemmeste du som lystfisker kan anvende, er et blink. Denne type agn skal blot pilles ud af emballagen og bindes på fiskesnøren. Hvis blinkets kroge og springringe er af lavere kvalitet, kan det være en idé, at udskifte kroge og springringe på produktet. Kroge og springringe er dog yderst sjældent af så ringe kvalitet, at en udskiftning er en decideret nødvendighed. 


Det er en anelse mere kompliceret at rigge en gennemløber til. Her skal forfangslinen først føres gennem gennemløberen, hvilket forklarer agnets navngivning. Herfra er der mange meninger om, hvordan gennemløberen rigges mest effektivt til. En af de mest gængse metoder, som undertegnede også anvender, er ved at montere en perle på linen efter gennemløberen. Herefter bindes en oval springring med en fastmonteret enkelt- eller trekrog fast på linen. Derfra vil gennemløberen være rigget op og dermed parat til fiskeri. Baggrunden for monteringen af perlen på linen skal findes i, at knuden på den ovale springring beskyttes mod gennemløberens slag. Uden en perle på linen risikerer du, at knudens eksponering for gennemløberens slag, resulterer i en beskadiget knude, der både kan medføre mistede gennemløbere eller tabte fisk. 


Blink og gennemløbere fiskes i bund og grund forholdsvis ens. Forskellen på de to typer endegrej findes i monteringen. Et blink fastmonteres direkte på linen med en knude, mens gennemløbere som sagt rigges op ved at linen føres igennem dem, hvorefter perle, springring og krog monteres.

 

Erhverv dig de rigtige blink og gennemløbere i Jægeren & Lystfiskeren

Der er et hav af blink og gennemløbere på markedet. Mængden af produkter kan virke som en jungle, der ikke nødvendigvis er let at navigere i. Hvis du skulle være i tvivl om, hvilke blink og gennemløbere der passer til dit fiskeri, står vi i Jægeren & Lystfiskeren klar til at hjælpe dig. Vores kyndige og kompetente personale ser frem til at se dig i butikken. Du er også velkommen til at kontakte os over mail på kontakt@jogl.dk eller give os et kald på 98 13 94 00.